Confianza
Circulo 1

PÍDANOS PRESUPUESTO

He leído y acepto la Política de privacidad

CRISJOAN CORREDURIA D´ASSEGURANCES, S.L.U. CIF B43384155 – AVDA. PRAT DE LA RIBA 16, 1º - 4ª, 43001-TARRAGONA
La finalidad del tratamiento de los datos para la que usted da su consentimiento será la de gestionar los datos de los clientes/usuarios que accedan al formulario de contacto de la página web de la entidad, contestar sus consultas y/o enviar publicidad de productos o servicios que puedan ser de su interés. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese de la actividad y no se cederán a terceros, salvo obligación legal. Ud. tiene derecho al acceso, rectificación o a solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar mediante escrito dirigido al responsable de los mismos en la dirección de e-Mail joan@crisjoan.com. Puede consultar información adicional en http://www.aemol.com/clausulas.php?B43384155.

PROMOCIONES ESPECIALES

Jornada formación CSA


Ja no estàs lligat a la hipoteca!


Ja no estàs lligat a la hipoteca

Les entitats bancàries ja no poden obligar-te a contractar una assegurança amb ells

Si heu demanat un préstec o esteu hipotecats, segur que la situació us resulta familiar: a l´hora de firmar, l´entitat bancària us ha "proposat" millorar el tipus d´interès si contractàveu amb ells una assegurança de vida, cotxe o llar; si domiciliàveu la nòmina; si fèieu una nova targeta; o si obríeu un pla de pensions.

No es pot dir que es tractés d´una estricta "obligació" però és cert i notori que els bancs jugaven amb l´oferta de millors condicions. Un dels packs més comuns era el d´hipoteca + assegurança de vida o llar i sovint incloïen clàusules abusives que comprometien al client a renovar l´assegurança amb l´entitat financera que li havia concedit la hipoteca. El propi text introductori de la llei assenyala el “comportament irresponsable” del sector com un dels motius que ha promogut la seva aplicació.

Fins fa ben poc, aquest tipus de vinculació de productes no estava regulada per llei però amb l´arribada de la nova Llei Hipotecaria les regles del joc han canviat.

5 claus sobre la nova Llei Hipotecaria:

1. Els bancs hauran d´assumir les despeses de la firma tals com l´Impost d´Actes Jurídics Documentats, les escriptures, gestoria i notari. El client es farà càrrec de la taxació de l´habitatge i les còpies d´escriptura que se sol·licitin

2. Tant l´hipotecat com el titular han d´acudir al notari i s´haurà de verificar que hagi entès totes les clàusules. A més, el client disposarà del contracte un mínim de 10 dies abans de firmar per revisar-lo detingudament.

3. Queden prohibides per llei les clàusules abusives tals com les clàusules sòl.

4. S´amplia el termini perquè puguin embargar un habitatge. Els bancs no poden emparar-se en la clàusula de venciment anticipat fins que el client superi les 12 mensualitats impagades o si el valor endeutat supera el 3% del préstec durant la primera meitat de la hipoteca.

5. El banc no et podrà obligar a contractar una assegurança amb ells que vagi vinculada a la hipoteca.
Què són les vendes vinculades?

Les vendes vinculades d’assegurances (o de qualsevol producte financer) són aquelles que formen part d’un pack que inclou el crèdit hipotecari.

Els bancs ja no poden vendre assegurances?

La nova normativa hipotecaria prohibeix expressament les vendes vinculades de productes financers (com les assegurances), la contractació dels quals, en molts casos, condicionava la concessió del préstec hipotecari. Els bancs poden seguir venent assegurances però no poden fer-ho com a producte vinculat ni lligar-te amb permanència.

Es tractarà de pòlisses amb un venciment anual.

El client haurà de poder decidir amb plena llibertat si renovar-les amb ells o canviar d’entitat.

- L´entitat no podrà aplicar penalitzacions en les condicions del crèdit immobiliari si el client decideix cancel·lar el producte.

Hi ha excepcions:

Això no vol dir que un banc ara no et pugui requerir la contractació d´una assegurança de vida o de la llar a l´hora de sol·licitar una hipoteca. Pot fer-ho, però tu has de tenir la llibertat d´escollir contractar-ho amb la companyia que vulguis.

El banc també pot vincular la hipoteca a alguns productes, sempre que es pugui demostrar que són beneficiosos i és el Banc d´Espanya l´encarregat de valorar-ho.

Què fer a partir d’ara?

Ara que el client té llibertat per escollir, et recomanem acudir sempre a professionals com els corredors de CSA, que t’informaran de la millor solució per cada cas.

Assegurances obligatòries per autònoms


Si ets autònom, hi ha certes assegurances que necessites obligatòriament i d´altres que hauries de considerar si vols evitar disgustos


La xifra actual d´autònoms a Espanya supera els 3,2 milions. D´aquests, més de 2 milions són persones físiques i l´1,2 restant estan donats d´alta amb algun tipus de societat. A més, són creadors de llocs de treball, ja que quasi un 40% dels autònoms tenen almenys un treballador a càrrec seu. No, ser autònom no és fàcil, cal una exhaustiva planificació, saber invertir el capital i administrar bé els guanys. Les assegurances han de ser un punt clau dins d´aquestes despeses a tenir en compte i no parlem tan sols de les obligades per llei.

Les assegurances que has de tenir:

– Assegurança de Responsabilitat Civil i assegurança Multirisc. Es tracta d´aquella pòlissa que respondrà dels danys que puguis causar a tercers exercint la teva activitat. És totalment obligatori per aquells treballadors de l´àmbit sanitari, advocats, assessors, economistes, instal·ladors de gas, electricistes o, per descomptat, aquells qui treballin de cara al públic i disposin d´un local (sense ella no et concediran la llicència d´obertura).

– Assegurança multirisc, en cas de tenir un local, que protegeixi les pèrdues en cas d´inundació, incendi o robatori, entre d´altres.

– Assegurança d´accidents o de conveni si tens treballadors a càrrec teu
Aquells autònoms que tinguin treballadors contractats tenen una responsabilitat sobre ells i, per tant, els han de protegir. Es fa a través de l´assegurança de conveni que respon per ells en cas d´accident, incapacitat permanent o defunció. El Conveni Col·lectiu serà qui marqui les cobertures obligatòries i els capitals a assegurar segons l´activitat que es dugui a terme.

– Assegurança de vehicles i flotes si requereixes vehicles professionals

Igual que amb els vehicles personals, si disposes de cotxes, furgonetes o motocicletes per l´ús comercial és obligatori que estiguin assegurats. La mínima requerida és l´assegurança a tercers, que cobriria únicament els danys que puguin causar a altres en cas d´accident però el més recomanable és tenir els vehicles assegurats a tot risc. Si comptes amb diversos vehicles, hi ha assegurances específiques per a flotes que surten molt més a compte.

– Assegurança de salut: per gaudir de les millors prestacions, estalviar temps (que segur que no te´n sobra) i rebre un tractament exhaustiu i personalitzat, també amb cobertura a l´estranger.

– Assegurança de baixa laboral i accidents: per estar tranquils en cas d´incapacitat temporal o permanent o si necessites demanar la baixa. També que procuri una indemnització si pateixes algun accident.

– Assegurança de jubilació: perquè la cotització sol ser a la baixa i pot ser el millor complement a la sovint insuficient pensió que li queda a un autònom.

– Assegurança de defensa jurídica: perquè mai se sap el que pot passar i et pots veure involucrat en temes que et comprometin legalment.

– Assegurança de vida: per protegir el teu patrimoni i deixar coberts als éssers estimats si mai faltes.

 


Hi ha molts tipus d´autònoms i cadascú té unes necessitats diferents, per això, cal estudiar cada cas particular i contractar les assegurances i cobertures que més convinguin. Els mediadors d´assegurances seran els aliats imprescindibles per aconseguir els millors preus i prestacions.

Cambio de estación con muchas novedades


Seguro RC obligatorio


La Responsabilidad Civil de la Industria Alimentaria en el punto de mira


El polémico caso del brote de listeria sufrido este verano en España ha vuelto a poner sobre la mesa el debate de la obligatoriedad del Seguro de Responsabilidad Civil en empresas dedicadas a la alimentación. Los encargados de darle voz han sido la Asociación de Consumidores en Acción FACUA, que está gestionando las reclamaciones de los afectados para hacer más fuerza en una demanda conjunta. También la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) está mediando en el caso.

FACUA presentó una acusación particular contra Magrudis, la empresa responsable de la comercialización de la carne intoxicada. Con esta querella penal de la asociación, el juzgado está investigando a Magrudis por un posible delito contra la sanidad pública. Cada día se saben nuevos detalles que apuntan a presuntas irregularidades en la empresa sevillana. De momento, los abogados que la representaban han abandonado la defensa. Las principales trabas para que los damnificados cobren las indemnizaciones son la insolvencia de la empresa y poder probar el contagio.


Por el que ha transcendido, Magrudis tenía un seguro de Responsabilidad Civil que tan solo cubría hasta 300.000 euros. Se trata de una cantidad muy insuficiente para poder hacer frente a la cifra millonaria que supone indemnizar a todos los afectados. FACUA ha tildado de ridícula esta cantidad y reclama al Gobierno una reforma urgente de la Ley de Seguridad Alimentaría para que sea obligatorio que las empresas alimentarias dispongan de seguro de RC.


También se propone la creación de un fondo de garantía que cubra indemnizaciones económicas derivadas de intoxicaciones alimentarias. No es nada nuevo, hace casi cuarenta años, concretamente en 1984, se estableció según la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que el Gobierno adoptaría un sistema obligatorio de seguros y fondos de garantía para afrontar este tipo de casos.


Todas las empresas tendrían que contar con un seguro de Responsabilidad Civil


El seguro de Responsabilidad Civil cubre los daños y perjuicios que el asegurado pueda causar a terceros. Si ya es importante en casos de particulares, cuando se trata de autónomos o empresas se convierte en algo esencial. Al comercializar un producto, corres el riesgo que este pueda causar algún tipo de mal a los consumidores. Existe un seguro específico de RC de Productos que se hace cargo de las consecuencias económicas que comporte reparar o indemnizar por los daños causados por el producto en cuestión. Aun así, no cubre aquellos posibles perjuicios sufridos durante la fabricación del producto.


Del mismo modo, es interesante contemplar coberturas adicionales como la de "Retirada del producto" para hacer frente a los gastos que comporte sacar de circulación el material defectuoso. Esto será siempre y cuando responda a una petición de la autoridad pertinente o si se demuestra que existe un riesgo evidente para la salud y la integridad de las personas. Si el producto comercializado se incorpora después a otro producto o es un ingrediente de un tercero, mejor contemplar la cobertura de unión y mezcla.

 

Para saber qué coberturas necesitas en función de la actividad que desempeñes, un corredor de seguros puede guiarte y evitar que estés infrasegurado como le pasó a Magrudis. 

La alarma por el brote de listeriosis saltó el pasado agosto y, desde entonces, ya se calculan más de 200 personas afectadas. Se han relacionado 3 muertos y seis abortos de pacientes embarazadas.

Oferta baja laboral talleres


¡Oferta personalizada para trabajador autónomo de taller! Cubre la baja laboral en caso de enfermedad o accidente con indemnización diaria. Des de 23,15€/mes. Llámenos 977172848 o 977237027.

Oferta para APIS


Le ofrecemos seguro de baja laboral exclusivo para APIS y colaboración para venta de seguros de impago de alquiler.

Oferta viaje con seguro de vida


¡Llévese 2 billetes de avión contratando su seguro de vida hasta el 03/05/2919!

Especialistas en salud


25 años cuidando de su salud con las principales compañías del mercado.

VIDA + AHORRO


Su seguro de vida más completo.

Baja laboral autónomos


Si es autónomo necesita cubrir sus ingresos frente a la desprotección en caso de baja por enfermedad o accidente.

Seguro comercio hostelería


 
 ¡ 
Protege su negocio frente incidentes no previstos! ¡Disponemos de precios especiales para comercio de hostelería! No dude en llamarnos al 977172848 ó 977237027.

Seguro de vida


Contrate su seguro de vida con descuentos inmejorables. ¡Consúltenos!

Precio especial para personas con NIE


¡Oferta especial de seguro de auto y hogar para extranjeros con NIE!

SEGUROS PARA LA FAMILIA


OFERTA BAJA LABORAL TALLERES


Oferta personalitzada per tallers! Assegurança de baixa laboral en cas de malaltia o accident amb indemnització diaria. Des de 32€/mes. Informa’t al 977172848 o 977237027.

Oferta seguro de baja laboral APIS


 Seguro de baja laboral para APIS, trabajadores por cuenta propia o autónomos. 

Mantén sus ingresos aun estando de baja temporal por accidente o enfermedad.

 

SITUACIÓN EN CASO DE BAJA LABORAL POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE Y PRESTACIONES PÚBLICAS A PERCIBIR:

Base cotización mínima1 para 2017 (2º semestre)_ ________ 919,80 euros

¿Cuáles serán las prestaciones públicas a percibir ante una baja laboral de 30 días?

La prestación recibida será _________________________542,68 euros

(60% sobre los 919,80 euros desde el cuarto al vigésimo día de la baja y el 75% sobre 919,80 euros a partir del vigésimo primer día de la baja

hasta el trigésimo en este caso).

 A esta cantidad hay que deducirle la cuota de autónomos:

Cuota para 2017 ________________________275,02 euros

que deben liquidarse a la Seguridad Social tanto si se está en activo trabajando como si se está de baja laboral por una incapacidad temporal.

¿Cuál sería la liquidez real a percibir para ese supuesto mes de baja laboral2?

Ingreso neto _________________________ 267,66 euros

¿DESEQUILIBRIO económico? ¿DESPROTECCIÓN? Esta es la situación personal en la que podrías encontrarte ante una incapacidad temporal

derivada de una enfermedad o un accidente.

En Seguros Previsión Mallorquina le ofrecemos la posibilidad de restaurar su EQUILIBRIO económico protegiendo sus ingresos ante una

situación de incapacidad temporal con nuestros Seguros de Baja Laboral.

Deducción Fiscal: si se tributa por actividades económicas en el IRPF en régimen de estimación directa, la contratación de seguros de enfermedad

es gasto deducible de su actividad económica hasta 500 euros por persona (salvo en las diputaciones forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa).

Entrevista de radio Ciutat de Tarragona


Entrevista de Juan Martinez Maldonado en radio Ciutat de Tarragona sobre diferencias entre corredurías y aseguradoras.

Qui som

ESPECIALISTAS EN SEGUROS

VIDA, SALUD, AHORRO Y PENSIONES.
Más de 2.000 clientes nos avalan.

Productes

CUIDAMOS SUS INTERESES

Comparamos sus seguros
en más de 20 compañias.

Tasació

ACUERDOS ESPECIALES

Descuentos y ofertas especiales
en el precio de su seguro.